MANIMAL - Purgatorio [Limited Edition] [2018]
[300 MB] [MP3]-[320 kbps] by @rockbendaDIO

2090d3b0d9Info2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388
2090d3b0d9eArtist: MANIMAL2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd7
2090d3b0d9eAlbum: Purgatorio [Limited Edition]2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a812
2090d3b0d9eContent: CD Album [MP3]-[320 kbps]2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123
2090d3b0d9eLabel: AFM Records (AFM 635-9)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f
2090d3b0d9eEdition: GERMANY2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd
2090d3b0d9eGenre: Rock2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec9
2090d3b0d9eStyle: Power Metal2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2f
2090d3b0d9eDate Release: September 7th, 20182090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a81239
2090d3b0d9eNotes: 3rd studio album by the Swedish power metal band.2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d26627599
2090d3b0d9e2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec98911b1dfb5e0 4efaef
2090d3b0d9Tracklist2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957
2090d3b0d9e1. Black Plague (4:39)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd7
2090d3b0d9e2. Purgatorio (5:14)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76e
2090d3b0d9e3. Manimalized (4:23)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76
2090d3b0d9e4. Spreading The Dread (3:45)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc
2090d3b0d9e5. Traitor (4:48)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec98
2090d3b0d9e6. Behind Enemy Lines (4:50)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9
2090d3b0d9e7. Denial (4:30)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec989
2090d3b0d9e8. Edge Of Darkness (4:10)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2
2090d3b0d9e9. The Fear Within (5:38)2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2f
2090d3b0d9e2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec98911b1dfb5e0 4efaef
2090d3b0d9Line Up2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8
2090d3b0d9eSamuel Nyman - Vocals2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76
2090d3b0d9eHenrik Stenroos - Guitars2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2f
2090d3b0d9eKenny Boufadene - Bass2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd7
2090d3b0d9eAndré Holmqvist - Drums2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd
2090d3b0d9e2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec98911b1dfb5e0 4efaef
2090d3b0d9-Additional Notes-2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a
2090d3b0d9eProduced by MANIMAL.2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76e
2090d3b0d9eRecorded between October 2017 and April 2018.2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a
2090d3b0d9eMixed by Kenny Boufadene at Studio Meltdown, spring 2018.2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140
2090d3b0d9eMastered by Tony Lindgren at Fascination Street Studios, April 2018.2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266
2090d3b0d9ePhotography by Kenny Boufadene2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dac
2090d3b0d9eArtwork by Claudio Bergamin.2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9
2090d3b0d9e2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8123957f8388dacc9b2fbd76ec98911b1dfb5e0 4efaef
2090d3b0d9Official Videos2090d3b0d9e43ce2435d0c73c5a1fc8a52d266275999f7140a c1fc25a242a8
2090d3b0d9e
2090d3b0d9e
2090d3b0d9e
2090d3b0d9e
2090d3b0d9e
Contenido oculto. Comenta o agradece para ver el contenido.

SI COMENTAS UTILIZANDO LA RESPUESTA RÁPIDA Y NO VISUALIZAS EL CONTENIDO RECUERDA REFRESCAR LA PÁGINA.2090d3b0d9e
......